Wycena prac remontowych

Przygotowanie do remontu – określ swój budżet

Przygotowując się do remontu bardzo ważne jest, aby określić ramowo całościowy budżet, jakim na ten cel dysponujesz. Jest to niezwykle ważne, gdyż często bierzemy pod uwagę tylko koszty zakupu materiałów czy urządzeń zapominając całkowicie o tak istotnej kwestii jak wycena prac remontowych.

Jak dokonać wyceny prac remontowych?

W tym celu musisz najpierw przeprowadzić rekonesans wśród funkcjonujących na rynku firm remontowych. Jeśli wybierzesz już kilka, których usługami byłbyś zainteresowany, warto wysłać do nich zapytanie ofertowe. Powinieneś w nim określić ogólny zakres prac, które miałyby być przeprowadzone oraz rozmiar pomieszczenia (lub całego mieszkania, jeśli miałby to być remont generalny). Na tej podstawie firma remontowa powinna wysłać Tobie wstępną wycenę prac remontowych. Niezwykle istotne jest, że będzie ona wyłącznie orientacyjna i aby poznać konkretną wycenę prac remontowych konieczne będzie spotkanie i pokazanie przestrzeni danej firmie. Dopiero na tej podstawie i po ustaleniu zakresu prac możesz otrzymać finalną wycenę prac remontowych.

Co ma wpływ na wycenę prac remontowych?

Przede wszystkim decydującym elementem jest tutaj wielkość powierzchni do remontu. Oczywiście im będzie ona większa z tym wyższymi kosztami musisz się liczyć. Równie istotne jest określenie zakresu prac – im będzie on mniejszy tym koszt również będzie niższy. Kolejna kwestia to czy wymagane będzie wykonanie jakichkolwiek niestandardowych prac, które mogą generować nadprogramowe wydatki.

Musisz jednać pamiętać, że dokonując wyceny prac remontowych zawsze będzie ona tylko orientacyjna, gdyż w trakcie prac konieczne mogą okazać się dodatkowe, nie zakładane wcześniej inwestycje. Właśnie z tego względu określając ogólny budżet remontowy, musisz koniecznie założyć odpowiedni margines, który będzie stanowił zabezpieczenie na mogące wystąpić niespodziewane koszty.

Czy do remontu zatrudnić firmę, która przedstawiła najniższą wycenę prac remontowych?

Stanowczo cena nie powinna być jedynym, ani nawet głównym wyznacznikiem, którym będziesz kierować się wybierając firmę remontową. Najlepiej jest, aby zasięgnąć opinii znajomych lub poszukać ich nawet w internecie. Najważniejsze jednak jest indywidualne spotkanie z daną firmą, gdyż na jego podstawie możesz już wyciągnąć wnioski czy masz do czynienia z profesjonalistami czy może „domorosłymi” fachowcami. Tym ostatnim bezpieczniej jest nie powierzać dużych zleceń, nawet, jeśli przedstawiona przez nich wycena prac remontowych będzie najniższa.